Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,327

Đang online: 30

Kế hoạch tháng 1/2017

28/12/2016 09:15:09 GMT+7

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

TỈNH ĐẮK LẮK

CĐTRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

 
 
 

 


Số:    07/KH-CĐGDTX

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


  Đắk Lắk, ngày 20  tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2017

Chào mừng năm mới Đinh Dậu 2017. BCH Công đoàn lên Kế hoạch hoạt động công đoàn một số nội dung sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

 Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động mà Ngành giáo dục đã đề ra: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với phòng hành chính chăm sóc cảnh quan môi trường: “Xanh - Sạch - Đẹp”;

2. Công tác chuyên môn:

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn làm điểm học kỳ I;

- Tiếp tục cùng với phòng QLĐT hoàn thành thủ tục tuyển sinh năm 2017.

- Bộ phận kế toán quyết toán công đoàn năm 2016 với công đoàn Ngành

 3. Công tác phong trào:

- Động viên CĐV viết Sáng kiến kinh nghiệm và động viên học sinh tích cực tham gia các lớp phụ đạo để nâng cao chất lượng.

- Phối hợp với chính quyền đi thăm và tặng quà tết cho Buôn kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Sơ kết hoạt động phong trào thi đua kỳ I và triển khai các hoạt động phong trào học kỳ II.

4. Công tác chăm lo đời sống:

- Cùng với chính quyền tặng quà cho CĐV nhân dịp tết Dương lich và Tết Nguyên đán 2017.

 - Chúc tết thăm hỏi các gia đình nhà giáo đã nghĩ hưu và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Nơi nhận:                                                     TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- CĐ ngành, Chi bộ (B/c);                                                  CHỦ TỊCH

- Ban GĐ Trung tâm (Phối hợp);

- Các tổ CĐ (Thực hiện);

- Niêm yết bản tin;

- Lưu: CĐ.

                                                                            

 

               

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh