Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,683

Đang online: 30

Kế hoạch tháng 12/2016

28/12/2016 09:14:03 GMT+7

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

TỈNH ĐẮK LẮK

CĐTRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

 
 
 

 


Số:    06/KH-CĐGDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


  Đắk Lắk, ngày 26  tháng 11 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. BCH Công đoàn Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12 như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2016.

2. Công tác chuyên môn:

 Phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể:

- Rà soát chương trình chuẩn bị ôn tập học kỳ I cho học sinh;

- Cùng với chính quyền thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên.

3. Công tác phong trào:

- Tiếp tục động viên CĐV thi viết Sáng kiến kinh nghiệm và thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-Learning năm học 2015-2016.

- Thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt trong toàn trung tâm.

4. Công tác chăm lo đời sống:

- Phối hợp với Đoàn TN thăm hỏi và tặng quà bộ đội nhân dịp 22/12, tặng quà cho CBNV trước đây đã tham gia quân đội.

 

Nơi nhận:                                                  T.M BCH CÔNG ĐOÀN

- CĐ ngành, Chi bộ (B/c);                                              CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo Trung tâm (Phối hợp);

- Các tổ CĐ (Thực hiện);

- Niêm yết bản tin;

- Lưu: CĐ.

                                                                            

 

               Võ Thị Thu Thảo

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh