Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,718

Đang online: 64

Kế hoạch tháng 11/2016

28/12/2016 09:13:27 GMT+7

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

TỈNH ĐẮK LẮK

CĐTRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

 
 
 

 


Số:    04/KH-CĐGDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


  Đắk Lắk, ngày 30  tháng 9 năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016. BCH Công đoàn phát động thi đua với một số nội dung sau:

1.Công tác chính trị tư tưởng

 Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động mà Ngành giáo dục đã đề ra: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Công tác chuyên môn

- Phát động đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi Viết Sáng kiến kinh nghiệm và thi giáo viên dạy giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

- Cùng với Phòng dạy văn hóa tổ chức thao giảng dự giờ;

- Phòng hành chính thi đua tuần làm việc tốt, tháng làm việc tốt;

3. Công tác phong trào:

 - Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 20-11.

-  thành lập đội dự thi hội thao truyền thống ngành lần thứ XXXIV do Sở tổ chức.

- Tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(có kế hoạch riêng);

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thi đua 2 tốt.

- Tiếp tục triển khai công trình Công đoàn.

4.Công tác chăm lo đời sống

- Gặp gỡ, thăm hỏi động viên các đồng chí cán bộ giáo viên, công chức viên chức về hưu, đã từng công tác tại TT.

- Tặng quà cho CBGV và các CBGV đã nghỉ hưu nhân dịp 20/11.

Nơi nhận:                                                     T.M BCH CÔNG ĐOÀN

- CĐ ngành, Chi bộ (B/c);                                                                        CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo Trung tâm (Phối hợp);

- Các tổ CĐ (Thực hiện);

- Niêm yết bản tin;

- Lưu: CĐ.

                                                                                                 

 

                                                                                                                Võ Thị Thu Thảo      

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh