Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,349

Đang online: 52

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG 05/2016

16/05/2016 16:56:56 GMT+7

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

TỈNH ĐẮK LẮK

CĐTRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

 
 
 

 


Số:    12/BC-CĐGDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


  Đắk Lắk, ngày 26  tháng 4 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Công đoàn tháng 4 năm 2016

và kế hoạch tháng 5 năm 2016

­

Phần một

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2016

Lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4) và 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1868- 1/5/2016). Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh phát động thi đua và đã thực hiện được một số nội dung sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Đã triển khai cho tất cả giáo viên viết báo cáo về việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo” năm học 2015-2016.

-Tiếp tục tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

- Đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cử đi học đối tượng Đảng năm 2016.

2. Công tác chuyên môn:

- Cùng với các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cán bộ giáo viên đợt 3; kiểm tra chéo tất cả hồ sơ của năm học tại cơ sở;

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNLĐ;

- Đã đăng ký công trình  chào mừng 40 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh.

- Đã tổ chức chấm điểm thi đua công đoàn cuối năm học  theo hướng dẫn, chuẩn bị cho phúc tra thi đua năm học 2015-2016.

3. Công tác phong trào:

- CĐV trung tâm đã ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn để chia sẻ khó khăn, nối vòng tay yêu thương nhân ái … với tinh thần ngày 1-5.

- Động viên giáo viên và học sinh 12 ôn thi TN – THPT.

- Tổng kết các hoạt động phong trào thi đua trong năm học 2015-2016;

4. Công tác chăm lo đời sống:

- Tổ chức nghỉ lễ cho CBCNV theo qui định; tặng quà cho CBCNV nhân ngày Quốc tế Lao động,

-  Phối hợp với chi đoàn GV tổ chức sinh nhật cho các CĐV tháng 4.

Phần hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016

 

 
 

 

 

 

Lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016),Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động(1/5/2086- 1/5/2016) và tháng công nhân năm 2016.  Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh phát động thi đua với một số nội dung sau:

1.Công tác chính trị tư tưởng

- Thực hiện  học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Tiếp tục  tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, qua đó giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ;

2. Công tác chuyên môn

- Các phòng tổ chức tháng làm việc tốt chào mừng ngày sinh Bác Hồ kính yêu;

          - Động viên CBGV kiểm tra chéo và hoàn thành chu đáo hồ sơ thi tốt nghiệp 12;

- Rà soát chỉ tiêu xét kỷ niệm chương CĐ và kỷ niệm chương giáo dục cho CĐV

          - Phối hợp với chính quyền xét thi đua, khen thưởng và  xếp loại CB,GV năm 2015- 2016;

               + Các tổ công đoàn họp bình xét và gửi danh sách đề nghị khen thưởng cho BCH công đoàn TTchậm nhất ngày 20 tháng 5 năm 2015. ( Nộp Đ/c Kim)

          - Làm việc với Đoàn phúc tra thi đua theo kế hoạch.

3. Công tác phong trào

- Lên kế hoạch và thực hiện Công trình công đoàn chào mừng 40 năm ngày thành lập công đoàn tỉnh (Có kế hoạch cụ thể) ;

4.Công tác chăm lo đời sống

- Phối hợp các phòng lấy danh sách đi tham quan du lịch các tỉnh phía Bắc cho CBCNVC dự kiến vào đầu tháng 7/2016.

- Phối hợp với chính quyền và đoàn TN tổ chức 1.6 cho các cháu.

            Nơi nhận:                                           T/M BCH CÔNG ĐOÀN

- CĐ ngành, Chi bộ (B/c);                                             CHỦ TỊCH

- Ban GĐ Trung tâm (Phối hợp);

- Các tổ CĐ (Thực hiện);

- Niêm yết bản tin;

- Lưu: CĐ.                                                                                                                                                                                                                                    Võ Thị Thu Thảo

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh