Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,463

Đang online: 88

Lãnh đạo Trung tâm

17/11/2014 09:32:25 GMT+7

I. Chi bộ Đảng TTGDTX Tỉnh Đắk Lắk

II. Lãnh đạo TTGDTX Tỉnh Đắk Lắk

Giám đốc: Ông Phan Văn Tô

Điện thoại cơ quan: (0262) 855.305.

Điện thoại di động:    Email:

Phó Giám đốc: Ông Trần Xuân Tiến

Điện thoại di động: 0914.588.060   Email: tranxuantien151962@gmail.com

Phó Giám đốc: Ông Đinh Sỹ Đạt

Điện thoại cơ quan: (0262) 756.768

Điện thoại di động: 0987911559    Email: 

III. Các Phòng, Ban:

1. Phòng Tổ  chức- Hành chính

Trưởng phòng: Ông Lê Xuân Hợi

Điện thoại: (0262) 3843839 

Điện thoại:0986.242.707 - Email: xuanhoi.le09@gmail.com
Phó Trưởng phòng: Bà Lê thị Hồng Ngoan

Điện thoại:0987211968 - Email:
 Điện thoại: (0262) 3853916  

2. Phòng Quản lý đào Tạo và Bồi dưỡng:
Trưởng phòng : Ông Phan Trọng Nghĩa

Điện thoại: (0262) 3856825 

Điện thoại:0905.306.090 - Email:ptnghiadl@gmail.com
Phó Trưởng phòng: Bà Võ thị Thu Thảo

Điện thoại: (0262) 3821480 

Điện thoại:0905.506.605 - Email: thaogdtxdl@gmail.com
  Điện thoại: (0262) 3821480 

3. Phòng Dạy văn hóa:
Trưởng phòng :  Ông Nguyễn Bá Tùng

   Điện thoại: (0262) 3857.235 

 Điện thoại:01697015539 - Email: batung.nguyen60@gmail.com
Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Hành Nhân

ĐT:0934.808689 - Email: walkmanbmt1982@gmail.com@gmail.com
  Điện thoại: (0262) 3 851.290

 

 

Các tin khác

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh